nabídka a poptávka

nabídka a poptávka, obj. kategoríe zbožní výr. Nabídka vyjadřuje výsledky výr. ve formě zboží a služeb. Koupěschopná poptávka je obj. kategorií zbožní výr. a formou projevu potřeb spotřebitelů na trhu po zboží a službách; závisí na výši kupních a tržních fondů, cen a cenových relací zboží a služeb, ale modifikuje se vlivem psychol., sociol. i jiných mimoekon. vlivů.