n-letá voda

n- letá voda, největší průtok v řece nebo v potoce vyskytující se jednou za n let. Desetiletá voda značí povodně, padesáti- a stoleté vody značí ničivé povodně. Úpravy toků a stavby přehrad výrazně ovlivnily a změnily hodnoty n-letých vod.