nóta ekonomie

nóta [lat.] ekon. zpráva o účtování na vrub (n. debetní) nebo ve prospěch (n. kreditní) určitého účtu.