nábytek

nábytek, vnitřní přenosné zařízení bytových i veř. interiérů, zpravidla výtv. zpracované v souladu s převládajícími slohovými představami; užíván již od starověku; obvyklé rozlišení mezi účelovými profánními a obřadními typy. Diferencovaný eg. a ant. n. se ve středověku omezil na obřadní typy, teprve od renes. vlivem ant. i orient. se opět diferencovaly i typy profánní a zároveň stoupala jeho výtv. úroveň. Baroko charakterizuje nejen bohatá výzdoba a množství forem, ale také vznik souborů odlišených funkcí se zřetelem na reprezentaci. Rokoko stupňovalo dekorativnost a pohodlnost, vrcholící za Ludvíka XV., empír přinesl tvarové zjednodušení (ant. a orient. vlivy) při použití ušlechtilých materiálů, móda biedermeieru zhmotňovala tvary se zdůrazněním účelnosti, historizující slohy čerpaly ze slohového tvarosloví minulosti, secese otevřela kolem 1900 úsilím o novou dekorativnost a novou účelnost cestu funkcionalismu. N. 20.st. je vývojově charakterizován hledisky účelovými i est., užitím nových konstrukcí a materiálů (plastické hmoty) i vznikem nových typů, odvozených z funkčních proměn interiérů.