nábojnice

nábojnice, z jedné strany otevřené válcové pouzdro spojující jednotlivé součásti náboje. Svým dnem uzavírá nábojovou komoru a pružností své tenkostěnné části zabraňuje úniku prachových plynů z nábojové komory. N. brokového náboje bývá nejčastěji složená z papírového (plastikového) pláště a dna, jehož pevnost se zvětšuje toulcem (s prachovou náplní) a mosazným kováním s okrajem pro vytahování n. z nábojové komory. U některých brokových n. tvoří plášť a dno jeden celek (n. mosazné, plastikové, duralové), přičemž toulec a kování chybějí. U kulového náboje tvoří tělo a dno n. vždy jeden celek; zhotovuje se z mosazi a má válcový, kuželový nebo lahvičkovitý (nábojnice s krčkem) tvar. Dno n. může být opatřeno okrajem (okrajová n.), drážkou pro drápek vytahovače (bezokrajová n.) nebo u zvlášť výkonných nábojů dosedacím nákružkem (n. s dosedacím nákružkem). N. malorážkového a flobertkového náboje jsou okrajové a mají válcový tvar. Okraj n. je dutý a je v něm uložena nárazová složka (zápalka).