náboženské války ve Francii

náboženské války ve Francii, sociálně, náb. a polit. motivované vnitřní boje ve Francii v 2.pol. 16.st. Od doby Jindřicha II. se šířil v zemi kalvinismus; 1559 lid. nepokoje a zabírání círk. půdy. Ke kalvinistům (hugenotům) se přidala zejm. burž. v m. již. a záp. Francie; z vysokých rodů soupeřících ve Francii za vlády Františka II. o moc se Bourbonové postavili do čela strany hugenotů a Guisové katolíků. Obě šlechtické skupiny zároveň usilovaly o oslabení král. absolutismu. - 1. období n. v. v. F. 1562-80 vyvoláno vražděním hugenotů ve Vassy na příkaz Guisů 1. 3. 1562. Boje byly několikrát přerušeny, 1570 mírem ze Saint-Germain zrovnoprávněni hugenoti s katolíky. V důsledku míru byl zasnouben vůdce hugenotů Jindřich Navarrský s dcerou královny Kateřiny Medicejské Markétou. Boj obnoven po bartolomějské noci 24. 8. 1572. Mírem v Beaulieu 1576 vyhlášena náb. svoboda na území Francie s výjimkou kat. Paříže. Guisové zal. proti této dohodě Kat. (Sv.) ligu, hugenoti vytvořili Konfederaci. 1580 mírem ve Fleixu zajištěna náb. a polit. samostatnost jižní Francie. - 2. období náb. válek 1586-96 probíhalo za vměšování špan. Habsburků (Filip II.), kteří chtěli zabránit nástupu Jindřicha Navarrského na fr. trůn. Za války "tří Jindřichů" 1586-89 (Jindřich III., Jindřich Navarrský, Jindřich Guise) byla v kat. táboře zatlačena král. moc stranou Guisů podporovaných Španěly; Jindřich III. se spojil proti nim s Jindřichem Navarrským. Zavražděním Jindřicha III. kat. fanatikem vymřela orleánsko-angoulêmská dyn. a král. zdědil Jindřich IV. Navarrský. Jeho vládu odmítla uznat liga a kat. panovníci; Jindřich IV. si zajistil všeobecné uznání 1593 přestupem ke katolictví. 1594 se mu poddala Paříž, 1595 vůdce Guisů vévoda de Mayenne. 1598 ediktem nantským uzákoněno samostatné postavení hugenotů v jz. Francii. Polit. samostatnost hugenotů byla zlomena ve 20.letech 17.st. Richelieuem (dobytí La Rochelle); k náb. pronásledování hugenotů se zhoubnými následky pro fr. ekonomiku došlo zejm. v 80.letech 17.st. za Ludvíka XlV.