náběžník

náběžník, v arch. starokř., byz. a středověké kamenný článek kónického tvaru se širokou horní základnou, tvořící přechod mezi hlavicí a archivoltou.