náběžní štítek

náběžní štítek, kamenný článek kryjící klenební žebro v místě výběhu z hlavice nebo konzoly.