mikroprocesor

mikroprocesor, angl. Central Processing Unit [centrl prosesin junit], CPU [cípíjů] - číslicový integrovaný obvod velkého stupně integrace; plní funkci centrální procesorové jed. mikropočítačového systému. Uskutečňuje aritmetické, log. a rozhodovací operace na souboru vstupních dat pomocí instrukcí uložených v paměti programu.