letectví

letectví, aeronautika, aviatika - souhrn činností, zařízení a organizací souvisejících s létáním. Lidé již od nepaměti pociťovali touhu vznést se po vzoru ptáků nad povrch země a pohybovat se volně vzduchem. Svědčí o tom jednak mytol., jednak pověsti o lidech, kteří se o to pokusili, obyč. s tragickým výsledkem. První teor. studie o možnosti létání pomocí umělých strojů byly zaměřeny na letadla těžší než vzduch, zejm. vlivem pozorování ptačího letu (Leonardo da Vinci, I. Newton, M. V. Lomonosov). První lety lidí však byly uskutečněny letadly lehčími než vzduch - balóny, plněnými zpočátku horkým vzduchem, později vodíkem (18.st.). Teprve koncem 19. a zač. 20.st. se uskutečnily prvé lety letadlem těžším než vzduch (A. F. Možajskij, O. Wright). Letadla lehčí než vzduch však měla ještě dlouhou dobu převahu při letech na velké vzdálenosti (vzducholoď). Teor. zákl. létání prohloubil především N. S. Zukovskij a S. A. Čaplygin. Letadla těžší než vzduch postupně převládla, ale v souč. době se znovu objevují projekty řiditelných vzducholodí pro přepravu nákladu v terénu těžko přístupném jinými dop. prostředky. Podle využití se l. dělí na civilní, jehož nejvýzn. složkou je let. dop., činnost pro zeměd., zdrav. ap., sportovní a vojenské.