l,3-butadien

1,3-butadien [-dyjén, z řečtiny + lat.], CH2 = CH - CH = CH2, nenasycený plynný uhlovodík, t.v. -5,5 °C. Vyrábí se např. současnou dehydratací a dehydrogenací ethanolu, lze jej získat rovněž několika způsoby z acetylenu. Největší podíl dnešní produkce tvoří jeho výroba dehydrogenací ropných frakcí, obsahující butan a buteny. Je nejdůl. monomerem pro přípravu syntetických kaučuků a dalších umělých hmot.