l'Express

l'Express, fr. časopis (týdeník), zal. 1953; nejrozšířenější francouzský polit. magazín.