krevní barviva

krevní barviva, chromoproteidy (hemochromy) složené z bílkovin a porfyrinové složky; nejdůl. součást krve. Uplatňují se při dýchání (též dýchací barviva). U živoč. se vyskytují : a) hemoglobiny, červená k. b. obratlovců a některých bezobratlých; b) chlorokruoriny, zelená dýchací barviva mnohoštětinatců; c) hemocyaniny, modrá dýchací barviva některých členovců a měkkýšů; d) hemerytriny, červená dýchací barviva z tělní tekutiny sumýšovců; e) echinochrom, žlutočervené dýchací barvivo ježovek. V.t. hemoglobin.