kabel

kabel [angl., fr.] 1. ohebný vodič pro přenos a rozvod el. proudu v silových a slaboproudých zařízeních. Podle konstrukce se rozeznává k. jednožilový, vícežilový, symetrický (dvě nebo tři žíly zakrouceny na určitou délku zákrutu), nesymetrický (koaxiální k.); 2. text. pramen nekonečných chem. vláken o tloušťce ( jemnosti) větší než 10 ktex (kilotex).