jabloňovité

jabloňovité, Malvideae, Malvaceae podčeleď dvouděložných rostlin z čeledi růžovitých; dřeviny se střídavými listy. Plod je malvice. K j. patří asi 15 rodů a značné množství druhů. Některé se pěstují pro ovoce (jabloň, hrušeň, mišpule, jeřáb domácí, kdouloň), jiné jsou okrasnými dřevinami (skalník, Cotoneaster; muchovník, Amelanchier; hlohyně, Pyracantha).