jablečná kyselina

jablečná kyselina, acidum malicum, HOOCCH2CH(OH)COOH, hydroxyjantarová kys. - hydroxykys. nacházející se v nezralém ovoci. Vyrábí se např. hydratací fumarové kys. nebo maleinanhydridu. Používá se v potr. prům., některé estery (maláty) slouží v lékařství.