iatrogenie

iatrogenie [ija-, řec.], poškození vznikající nevhodným působením léčebného a diagnostického zásahu nebo zdravotnického prostředi. Na vzniku i. se významně podílí osobnost nemocného (dispozice k i. u úzkostných, citlivých a psychicky rigidních nemocných). Při extrémním podílu emocionálních faktorů jedince na vzniku i. se hovoří o pseudoiatrogenii.