hlemýžď

hlemýžď 1. zool . Helix - rod velkých plicnatých plžů s nekříženými nervovými pruhy z řádu stopkookých, s ulitou. V ČR žijí dva druhy. V nížinách a v pahorkatinách dosud hojný h. zahradní, Helix pomatia . chovaný i na farmách pro potr. (lahůdka);2. anat . cochlea, část kostěného bludiště skalní kosti ve tvaru ulity hlemýždě.