filištín

filištín, kniž., arch. filuta, chytrák, šosák, materialisticky či zpátečnicky založený člověk. Význam je sice odvozen od Filištína (Pelištejec), příslušníka jednoho z kmenů obývajících bibl. starověkou Palestinu, nicméně neexistují žádné historické důkazy, že by Filištínci jako jeden z mořských národů byli ve své době kulturními zpátečníky. Odtud filištínský - filištínské (chytré, potměšilé) jednání; filištínsky a filištínství. V.t. filistr.