extinkce

extinkce [-ty-, lat.] 1. fyz. vymizení nebo podstatné zeslabeni záření (např. elmag.) absorpcí při průchodu prostředím;2. astr. celk. úbytek světla hvězd důsledkem absorpce a rozptylu záření v mezihvězdné hmotě. Její průběh určují zejm. rozměry částic; pro elektrony nezávisí e. na vlnové délce λ (Thomsonův rozptyl), u molekul je úměrná λ-4 (Rayleighův rozptyl), pro větší částice je úměrná λ -1;3. paleont. vymírání - stálý vývojový proces vedoucí k zániku opotřebované živé soustavy (organismu) a k jejímu nahrazení soustavou mladou, neopotřebovanou. V populacích se tak prosazují nové mutace s eventuálně lepší schopností přizpůsobit se měnícímu prostředí;4. chem. zastaralý název pro absorbanci;5. etologie doznívající reakce cílesměrného chování zvířete (extinkční reakce). V.t. aktivační dynamika.