exkomunikace

exkomunikace [-ny-, lat.], vyobcování z církve; jeden z církevních trestů. E. byla používána zejména vůči kacířům. Odtud exkomunikovat, tj. vyobcovat. V.t. klatba.