empatie

empatie [-ty-, řec.], vcítění - 1. psychol. Složitý emocionální proces, jenž předpokládá porozumět druhému při zachování vlastní identity. E. zákl. nástrojem psychoterapie; 2. filoz. Vzniká est. zážitku vcítěním a projekcí lidských citů a myšlenek do objektů est. zalíbení (příroda, um. dílo), které tak můžeme dočasně probudit, oživit. Hl. představitelé: W. Lipps, K. Groos, V. G. Basch (1863-1944).