e

e 1. mat . zn. pro Eulerovo číslo;2. fyz . zn. pro elementární el. náboj (náboj elektronu).