d'Indy

d'Indy [den-] Vincent , 27. 3. 185l až 2. 12. 193l, fr. skladatel, varhaník, dirigent, hud. kritik a pedagog; jeden ze zakl.vysokéhohud.učiliště Scholacantorum v Paříži (zal. 1894, otevřeno 1896) a 1900-30jeho ředitel. Vedl kompoziční třídu, k jeho žákům patřili G. Auric, A. Roussel, E. Varèse a další. Své pedag. zásady publikoval v prácí Cours de composition musicale - Kurs hud. kompozice. Autor orch. děl (Symfonie na zpěv francouzských horalů , symf.svita Letníden vhorách ), dram.legendy Piseň o zvonu , oper (Cizinec . Legenda osv . Kryštofovi ), komorních skladeb, vokální, círk. a jiné hudby.