d'Eu-Brienne

d'Eu-Brienne, fr. šlechtický rod, linie rodu Brienne; Raoul, hrabě z E. a z Guines (†1344), od 1330 connétable Francie, válčil s Angličany v Languedocu a Guyenne.