d'Aubigné

d'Aubigné [dobiňe] Théodore Agrippa, 8. 2. 1552-9. 5. 1630, fr. básník a prozaik; jeden z vůdců fr. hugenotů, účastnil se náb. bojů. Jeho satiricko náb.polit. epopej Tragické básně, v níž vylíčil poměry ve Francii za náb. válek, je považována za nejvýzn. lit. dílo fr. raného baroka.