d'Alembertův princip

d'Alembertův princip [dalambért-], definice principu dynamiky; při pohybu mech. soustavy jsou vnější síly v rovnováze se silami setrvačnými. Přitom setrvačná síla u hmotného bodu se definuje jako záporně vzatý součin jeho hmoty a zrychlení. To umožňuje převést dynamický problém na řešení statické rovnováhy.