d'Albert

d'Albert [dalbér] Eugen, 10. 4. 1864 až 3.3. 1932, něm. skladatel a klavírista; interpret děl L. van Beethovena, J. S. Bacha a J. Brahmse. Napsal mj. asi 20 oper, z nichž nejúspěšnější byly Nížina (premiéra 1903 v Praze) a Mrtvé oči .