chronozóna

chronozóna [řec.], řádově nejnižší chronostratigraf. jednotka. Je nižší jed. než stupeň a bývá v praxi totožná s určitou biozónou. Časově odpovídá chronu.