botanická zahrada

botanická zahrada, sbírka živých rostlin, pěstovaných hl. k věd., pedag. nebo osvětovým účelům. Rostliny různého pův. bývají parkově rozmístěny a uspořádány podle bot. systému, zeměpisného pův., přirozených společenstev, praktického použití ap. B. z. pouze se dřevinami se nazývají arboreta. - Zahrady s okrasnými, léčivými a užitkovými rostlinami byly zakládány již ve starověku (Egypt, Indie, Čína); v Evropě vznikaly první b. z. ve středověku při klášterech a panovnických dvorech. Nejstarší b. z. byla zal. v it. Salernu. V Praze byla zal. první univ. b. z. na Smíchově 1775, po jejím zrušení zal. 1898 univ. b. z. v Praze na Slupi.