bosket

bosket [fr.< it.], lesík, skupina hustě vysázených stromů; v it. zahradě tvoří samostatnou část, ve fr. zahradě je formován ze stříhaných stromů (do jehlanů, kuželů, hranolů) nebo špalírů do systému cest, průhledů, prostranství se sochami a podobně. z Boskovic, č. šlechtický rod usedlý na Moravě od 13.st.; na konci 16.st. vymřel po meči. Vaněk z B. (†1465), 1455 správce Moravy; Jaroslav z B. (1452 až 1485), diplomat Matyáše Korvína. V.t. z Boskovic Tas. z Boskovic Tas, 1446 - 25. 8. 1482, č. šlechtic a diplomat; od 1457 olomoucký arcibiskup. Nejprve stoupenec Jiřího z Poděbrad, později Matyáše Korvína; stál v pozadí tajné olomoucké volby Matyáše Korvína českým králem (1469).