biogenetický zákon

biogenetický zákon (ontogeneze je zkráceným opakováním fylogeneze), empirické zobecnění poznatků, že individuální vývoj jedince (ontogeneze) je zkrácené a více či méně pozměněné opakování (rekapitulace) hl. etap evoluce (fylogeneze) skupiny, k níž tento jedinec patří. B. z. vyslovil 1866 E. Haeckel. Je to obecně biol. poznatek, který vytváří oporu pro vývojovou teorii.