baalberská skupina

baalberská skupina [bál-, podle archeol. naleziště Baalberg u Bernburgu], součást kulturního komplexu s nálevkovitými poháry z počátku eneolitu (kolem 3000 př.n.l.) na Moravě, v Čechách a v vých. Německa. První mohylové násypy, doklady zpracování mědi, kultovní objekty (Makotřasy).