aceton

aceton [lat.], 2-propanon, dimethylketon, CH3COCH3, nejjednodušší keton; bezbarvá hořlavá kapalina typické vůně, t.v. 56,6 ° C. Mísí se bez omezení s vodou a většinou org. rozpouštědel. Jeho páry tvoří se vzduchem výbušnou směs.