Závist

Závist, místní část Zbraslavi v Praze 5. - Pevnostní soustava nad Vltavou; část pochází z halštatského období, v 5.st. př.n.l. starokeltské osídlení (kamenné základy "chrámů"), v 1.st. př.n.l. keltské oppidum (akropole, systém teras, opevnění s kamennými zdmi, brány s kamenným "střelivem", cesty, doklady řemeslné výr. a mincovnictví), zaniklé v době příchodu germ. kmenů. Na Z. doloženo mj. staroslovanské osídlení.