Youngův plán

Youngův plán [podle O. Younga], dohoda z 1929 o úpravě reparací uložených Německu po 1.svět. válce Dawesovým plánem tak, že pův. částka byla snížena o 20%, délka placení prodloužena na 59 let a roční splátky stanoveny na 2 miliardy marek. Placení bylo 1931 na zákl. Hooverova moratoria odloženo, ale obnoveno již nebylo.