modul pružnosti

modul pružnosti, konstanta o fyz. rozměru napětí (Pa), která charakterizuje pružné vlastnosti látek. Modul pružnosti v tahu (tlaku), Youngův modul E , konstanta úměrnosti mezi poměrným prodloužením (zkrácením) a působícím napětím při namáhání vzorku. Modul pružnosti ve smyku G je obdobně definován pro smykové namáhání. V.t. Hookeův zákon.