Youlou

Youlou [julu] Foulbert , 7. 6. 1917 - 6. 5. 1972, konžský politik; kat. kněz. 1956 zal. stranu Dem. svaz na obranu afr. zájmů a zvolen starostou Brazzavillu. 1958-60 předseda auton. vlády Fr. Konga, 1960-63 prez. Konžské rep. V zahr. polit. se orientoval na úzkou spolupráci s Francií, ve vnitřní polit. uplatňoval diktátorské metody. V srpnu 1963 svržen státním převratem; 1963-65 internován, 1965 uprchl do zahr. Zemřel v exilu ve Španělsku. Youmans [júmenz] Vincent , 27. 9. 1898 až 5. 4. 1946, amer. skladatel; autor hud. komedií a muzikálů pro broadwayská divadla, z nichž No , No , Nanette byla jednou z prvních amer. operet úspěšně uváděných i v evr. div. (z níí pochází evergreen Tea For Two - Caj pro dva). Od 30. let se uplatňoval zvl. ve filmu (Carioca).