Yorský poloostrov Cape York

Yorský poloostrov [jór-], angl. Cape York Peninsula - poloostrov na SV Austrálie v Queenslandu; odděluje Karpentarský záliv od Korálového moře. Dlouhý 724 km. Dobytčí farmy. Ložiska bauxitu.