Yorkové

Yorkové [jór-], vedlejší větev anglického král. rodu Plantagenetů, 1461-85 vládnoucí dyn. v Anglii. Zakl. rodu Edmund (1341-1402), pátý syn Eduarda III., 1385 jmenovaný svým synovcem Richardem II. vévodou z Yorku. Edmundův vnuk Richard , vévoda z Yorku (141l-1460), zahájil 1455 boj proti Lancasterům (válka červené a bílé růže), v němž byl poražen (popraven). Jeho synové pokračovali v boji, Eduardem IV. získali korunu a 1471 zničili Lancastery v bitvě u Tewkesbury (smrt Jindřicha VI. a jeho syna Eduarda). Po smrti Eduarda IV. dočasná vláda jeho nedospělého syna Eduarda V. (duben-červen 1483), který však byl zbaven legitimity, a korunu tím získal Richard III. Po jeho smrti v bitvě u Bosworthu 1485 nastoupili na trůn Tudorovci, Jindřich VII. dal 1499 popravit pro spiknutí posledního člena rodu Yorků hraběte Eduarda Warwicka (1475-1499), syna vévody G. Clarence.