Yersinia

Yersinia [-síny-, podle švýc. lékaře A. Yersina, 1863-1943], rod gramnegativních, fakultativně anaerobních tyčinkovitých bakterií z čeledi Enterobacteriaceae. Vyskytují se ve vodě a v různých potravinách; jsou patogenní pro živočichy (hl. hlodavce) i člověka. Ze 7 popsaných druhů jsou nejvýzn. Yersinia pestis (st. ozn. Pasteurella pestis), původce moru, Yersinia pseudotuberculosis, vyvolavatel pseudotuberkulózy, Yersinia enterocolitica, původce enterokolitidy, a Yersinia aldovae, izolovaná ze stolice.