Yeats

Yeats [jejts] William Butler , 13. 6. 1865 až 28. 1. 1939, irský básník, dramatik a prozaik; vůdce nár. a lit. obrození, zakl. nár. div. (Abbey Theatre v Dublinu). Rytmicky výrazná poezie s četnými symbolickými obrazy je inspirovánalid. jaz. a baladami, starými bájemi, romantismem a renes. kulturou. Vychází z niterného subjektivního prožitku a směřuje nejen k úniku do světa vizí a snů (zvl. v raných romant. sbírkách The Wanderings of Oisin - Ossianovo bloudění, Tajemná růže ), ale též k nár. a spol. angažované tematice, zejm. v období boje proti angl. nadvládě (báseň Velikonoce 1916 ). Pozdější sbírky (The Tower - Věž, The Winding Stair - Točité schodiště, a tzv. byzantské básně) vyhrocují protiklad reality a světa idejí a směřují do meditativní filoz. polohy (vliv novoplatonismu). Záliba v esoterických učeních (rosenkruciánství) se odráží také v pozdější próze (A Vision - Vize). Ostatní próza má autobiografický a esejistický charakter. Dramata (Země touhy , Hraběnka Cathleen , CathleenniHoulihan , Deirdre ) se obracejí k irské hist. a mytol., pozdější (Four Playsfor Dancers - Čtyři hry pro tanečníky) ovlivněna jap. dramatem nó. Nob.c. (1923).