Yashica

Yashica [jašika, jap.], zn. fot. přístrojů na malý i stř. formát, vyráběných jap. firmou Yashica Co. Ltd.