Yagiho anténa

Yagiho anténa, směrová anténa sestrojená 1928 jap. fyzikem H. Yagim (1886 až 1976). Skládá se zjednoho aktivního (napájecího) půlvlnnéhodipólu, reflektoru (nenapájený půlvlnný dipól) a direktoru (jeden a více půlvlnných nenapájených dipólů). Y.a. se používá hlavně pro příjem televizního signálu.