YMCA

YMCA [-ka], angl. Young Men's Christian Association, Křesťanské sdružení mladých mužů - mez. organizace pro výchovu mužské mládeže, zal. 1855 v Paříži (1844 zal. nár. organizace YMCA ve Velké Británii). Jejím hl. cílem je výchova mladých mužů v duchu kř. ideologie, kosmopolitismu a sociálního cítění. Vyvíjí činnost v řadě zemí (vč. ČR). Disponuje četnými kult., sociálními a sport. zařízeními, pořádá mez. konference, semináře a výměnné tábory. Rozhodující roli v YMCA hraje její sekce v USA. Sídlo organizace Ženeva. Provozuje síť levných ubytoven pro mladé turisty. V.t. YWCA