Y2K

Y2K, [angl. waj 'tu: 'kej] year two thousand - rok dva tisíce, zkratka používaná (nejdříve novináři) popisující problém spojený s přechodem ke kalendáři s označením roku čislicí 20xx oproti 19xx.