Y-chromozóm

Y-chromozóm, nepárový pohlavní chromozóm (heterochromozóm) u savčího typu určení pohlaví. Vyskytuje se vždy v nepárové dvojici s X-chromozómem a jeho přítomnost v diploidním buněčném jádře je charakteristická pro samčí pohlaví.