Xenusion

Xenusion [-úzi-], rod vymřelých mořských bezobratlých živočichů; pačlenovec s protaženým tělem a s párem zaoblených hrbolků na ventrální straně každého článku kromě zadního konce těla. Asi 12-13 párů silných nožek. Z prekambria ve Švédsku.