Xenokrates

Xenokrates z Chalkedonu, †314 př.n.l., 338-314 scholarcha platónské Akademie po Speusippově smrti. Snažil se o systematizaci mat. tendencí posledního Platónova období, zdůrazňoval pythagorejské prvky. Snažil se zobrazit strukturu věcí prostřednictvím dialektiky jednoty (monas) a dyády (dyas), přičemž zachoval transcendenci a hierarchii idejí (ideje, mat. inteligibilní jsoucna, mat. jsoucna senzibilní). Dualismus jednoty a dyády pythagorejsky propojil s dualitou mužského a ženského principu.