Xenofanés

Xenofanés, asi 565 - asi 470 př.n.l., řec. básník - rapsód a potulný filozof; pocházel z maloas. Kolofónu, svůj domov našel v Eleji v již. Itálii a stal se zakl. filozofie Eleatů. Bojoval proti antropomorfnímu pojetí boha u Řeků, odvrhl celou antickou mytologii a obrátil se zejména proti Homérovi a Hésiodovi. Jeho výsměšné básně byly kriticky orientovány proti tradičním mravům a představám, stejně jako velká filoz. báseň O přírodě . Proti různým bohům lidové víry postavil jednoho nejvyššího ,,boha", který byl zcela bez pohybu, ztotožněn s vesmírnou zákonitostí. X. idea jednoty světa, i když vyjádřena v teologicky panteistickém duchu, nepochybně ovlivnila Hérakleitovu představu o ,,jednom, jež jediné je moudré".